Data-Assist en werkwijze

Data-Assist houdt zich bezig met het verwerken van data tot bruikbare informatie. Centraal daarbij staat de informatiebehoefte. Deze behoefte is leidraad voor alle beslissingen die genomen worden. Als we bijvoorbeeld de beschikbare (operationele) data klaar maken voor de rapportage zullen we de informatiebehoefte gebruiken om (samen) te bepalen welke gegevens interessant zijn en welke minder relevant. Dit helpt om in de overvloed van gegevens de bruikbare data efficiënt beschikbaar te hebben.

In het hele proces zien we vijf stappen, zoals vermeld in onderstaand onderzoeksmodel.

Onderzoeksmodel